ท่านต้องการให้ ทต.เม็งราย พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
การสื่อสารในตำบล ( 2 )
50.00%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 2 )
50.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 0 )
0.00%
ระบบน้ำประปา ( 0 )
0.00%