หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
   
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเม็งราย


แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แบบใบลาพักผ่อน


ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


คําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร


แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว


ภาษีบำรุงท้องที่


ภาษีป้าย


คู่มือการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3Rs


คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยกับภัยแล้ง


คู่มือแนะนำการขออนุญาตก่อสร้าง


คู่มือสำหรับประชาชน การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือสำหรับประชาชน งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


คู่มือสำหรับประชาชน งานทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์

 
  (1)  
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 3,806,886 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10