หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 
การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านสะดวก รายละเอียด ดังนี้

ทางหลวงหมายเลข 1174 (บ้านป่ามื่น - ทุ่งงิ้ว) ตัดผ่าน 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,9,13 และ14

ทางหลวงหมายเลข 1152 (บ้านต้า - หัวดอย) ตัดผ่าน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 11

ถนน รพช. (ร่องขุ่น - ศรีสะอาด) ตัดผ่าน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 และหมู่ 9

ถนนลูกรังเชื่อมกับตำบลแม่เปา จำนวน 4 สาย

ถนนลาดยางเชื่อมกับตำบลแม่เปา      
  (บ้านเหล่า-สบเปา) จำนวน 1 สาย

ถนนดินลูกรังเชื่อมตำบลแม่ต๋ำ จำนวน 1 สาย

ถนนลูกรัง (สปก.)เชื่อมกับตำบลไม้ยา จำนวน 1 สาย
 
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำอิง, ร่องอู่, ร่องขุ่น, ห้วยเคี่ยน, ร่องปง, ร่องแหย่ง
   
ลำน้ำ, ลำห้วย มีจำนวน 23 แห่ง
   
บึง. หนอง มีจำนวน 30 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   
ฝาย มีจำนวน 31 แห่ง
   
บ่อโยก มีจำนวน 26 แห่ง
   
บ่อน้ำตื้น มีจำนวน 338 แห่ง
   
บ่อบาดาล มีจำนวน 13 แห่ง
   
อ่างเก็บน้ำ มีจำนวน 3 แห่ง