หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
นายแสงเมือง วรรณสอน
ประธานสภา
เทศบาลตำบลเม็งราย
 


 
นายอ้วน ขันทะ
รองประธานสภา
เทศบาลตำบลเม็งราย


 
นายสุนทร ดวงไข่ษร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย
เขต ๑
 
 


นายสนั่น คำของ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย
เขต ๑


นายหนูอินทร์ มาริชิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย
เขต ๑


นายทองใบ เวียงสิมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย
เขต ๑


นายสม มีตัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย
เขต ๑


นายวีรชัย ใชยสะกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย
เขต ๒


นางแจ่มจันทร์ มีทุน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย
เขต ๒