หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที (โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ (โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชนบ้านหนองเสา หมู่ 6 ตำบลเม็งราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวคำ หมู่ 7 ตำบลเม็งราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสะลีก หมู่ 1 ตำบลเม็งราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 4 ตำบลเม็งราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12