ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล เม็งราย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 22 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256371,175-----------71,175
256216,70783,96266,27795,958151,132205,453131,455132,600113,614115,60768,03664,9001,245,701
25611161066681,7237,33558,84947,71235,59227,67436,53827,30627,643271,262
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 มี.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   400
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,588,538
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี