กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อเทศบาลตำบล

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
ตำแหน่งว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลเม็งราย
 
 


 
นางกรพัชรา เกิดไทสง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเม็งราย


นายชนะ วงโค้ง
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวรัตนาภรณ์ ไกลถิ่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางกรพัชรา เกิดไทสง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางกรพัชรา เกิดไทสง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา