เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3 งวดที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2559)

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย

เรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559

ผด.3 งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2559)

***************************

 

                    ตามที่เทศบาลตำบลเม็งราย ได้จัดทำผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.3) งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2559)  โดยอ้างถึง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ เกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูล  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณของส่วนราชการ โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปี และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

 

                    ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 

 

 

                    (นายภู  ภูลคร)

           นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 06 ก.ค. 2559  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 157 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้าง  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางดัดแปลง ต่อเติมหลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัด ผ้าม่านและประตูเหล็กยืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางติดตั้งไฟกิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลเม็งราย  โพสเมื่อ 04 ธ.ค. 2560
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290