เทศบาลตำบลเม็งราย
  สปสช
10 เรื่องควรรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
"สิทธิหลักประกันสุขภาพ เป็นสิทธิของคนไทยตามกฎหมาย ส่งเสริม ให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
 และการดดำรงชีวิต...... 
10 เรื่องควรรู้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ รวบรวมสาระสำคัญ เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล การตรวจสอบสิทธิ เอกสารการลงทะเบียน การใช้สิทธิกรณีทั่วไป/กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน บริการที่ได้รับสิทธิคุ้มครองค่าใช้จ่าย การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล...."

** รายละเอียด 10 เรื่องควรรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ตามไฟล์แนบ ...

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 31 พ.ค. 2559  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 111 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
10 เรื่องควรรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ  โพสเมื่อ 31 พ.ค. 2559
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290