เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน มีนาคม 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559)
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำย่านชุมชนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมบูรณ์ดี หมู่ที่ 14

<

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตลำเหมือง บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที่ 13

<

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตห้วยบง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 5

1.ชื่อโครงการ.......ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอ

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 8
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาเปิดย่านชุมชน บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 9
ประกาณผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 , ผด.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.ไตรมาสที่ 2
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ำอิงหลงส่วนนำมาทำน้ำประปา บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 8

<

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/12 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290