เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 8
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาเปิดย่านชุมชน บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 9
ประกาณผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 , ผด.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.ไตรมาสที่ 2
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ำอิงหลงส่วนนำมาทำน้ำประปา บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 8

<

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บ้านเม็งราย หมู่ที่ 10

<

ประกาศผลการเปิดซองก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย

ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย บ้านหนองบัวคำ หมู่ 7

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย บ้านหนองบัวคำ หมู่ 7

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน มกราคม 2559)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/12 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290