เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน พฤษภาคม 2559)
ประกาศผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(คตง.ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2559)

 

ประกาสผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3 งวดที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2559)

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยเคียน และขุดสระกักเก็บน้ำ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเหี๊ยะส่วนบน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3

โครงการอบรมปแรรูปอาหารส่งเสริมอาชีพสู่อาเซียน 30 พ.ค. 2559

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำยังลายภายในบ้าน
เทศบาลตำบลเม็งรายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลู
เชิญร่วมงานประเพณีแข่งขันบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 (21-22 พฤษภาคม 2559)
เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษกิจชุมชน....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน เมษายน 2559)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/12 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290