เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเหี๊ยะส่วนบน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3

โครงการอบรมปแรรูปอาหารส่งเสริมอาชีพสู่อาเซียน 30 พ.ค. 2559

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำยังลายภายในบ้าน
เทศบาลตำบลเม็งรายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลู
เชิญร่วมงานประเพณีแข่งขันบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 (21-22 พฤษภาคม 2559)
เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษกิจชุมชน....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน เมษายน 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน มีนาคม 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559)
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำย่านชุมชนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมบูรณ์ดี หมู่ที่ 14

<

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตลำเหมือง บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที่ 13

<

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตห้วยบง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 5

1.ชื่อโครงการ.......ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/12 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290