เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559)

 

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (แบบ ผด.๒)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

ผลการปฏิบัติการตามแผน คตง. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)

 

ผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2559
โครงการอบรมกฎหมายชาวบ้าน วันที่ 24 ก.พ. 2559

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเม็งราย

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ , แพสูบน้ำ บ้านเวียงหวาย หมู่ 8
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/12 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290