เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2559
โครงการอบรมกฎหมายชาวบ้าน วันที่ 24 ก.พ. 2559

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7 ตำบลเม็งราย

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ , แพสูบน้ำ บ้านเวียงหวาย หมู่ 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน พฤษภาคม 2559)
ประกาศผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(คตง.ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2559)

 

ประกาสผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3 งวดที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2559)

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยเคียน และขุดสระกักเก็บน้ำ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/12 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290