เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปี 2559

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559)

 

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (แบบ ผด.๒)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

ผลการปฏิบัติการตามแผน คตง. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)

 

ผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/12 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290