เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลเม็งราย
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย 
เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขอ
เทศบาลตำบลเม็งราย รับโอน (ย้าย) ข้าราชการจำนวน 1 อัตรา

เทศบาลตำบลเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง ก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอนกรีต บ้านป่าซาง หมู่ที่ 5 ตำบลเม็งราย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2560
ประกาศราคากลาง และรายละเอียดราคากลางก่อสร้างฝายกระสอบทราย บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลเม็งราย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปี 2559

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2561
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/12 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290