เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลาง ตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ (ปร.4)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเวียงหวาย หมู่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเวียงหวาย หมู่ 8 ตำบลเม็งราย ได้ที่นี่
ราคากลางงานปรัปบรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเวียงหวาย หมู่ 8
ราคากลางงานปรัปบรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเวียงหวาย หมู่ 8 สามารถดูได้ที่นี่

ราคากลาง ตามประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2558
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/6 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290