เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงสัก หมู่ที่ 12 ตำบลเม็งราย
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 9
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 8
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเม็งราย
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสะอาด หมู่ 9
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงหวาย หมู่ 8
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคำ หมู่ 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/12 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290