เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเม็งราย
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสะอาด หมู่ 9
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงหวาย หมู่ 8
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคำ หมู่ 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลเม็งราย
ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย 
เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขอ
เทศบาลตำบลเม็งราย รับโอน (ย้าย) ข้าราชการจำนวน 1 อัตรา

เทศบาลตำบลเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง ก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอนกรีต บ้านป่าซาง หมู่ที่ 5 ตำบลเม็งราย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2560
ประกาศราคากลาง และรายละเอียดราคากลางก่อสร้างฝายกระสอบทราย บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลเม็งราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/12 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290