เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4 (ครั้งที่ 2)
ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเหล่า หมู่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศรายฃื่อผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเวียงหวาย หมู่ 8
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหนองเสา หมู่ 6
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหนองเสา หมู่ 6
ประกาศวงเงินจัดสรร สามารถดูได้ที่นี่
ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหนองเสา หมู่ 6
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4
เอกสารประมูลงานจ้าง สามารถดูได้ที่นี่
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
ราคากลาง ตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ (ตารางจัดสรรวงเงิน)
ราคากลาง ตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ (ปร.5 และ ปร.6)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/6 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290