เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าซาง หมู่ 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2560
ผลการปฏิบัตตามแผน คตง.ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)

 

ผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงสัก หมู่ที่ 12 ตำบลเม็งราย
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 9
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 8
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 7
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/12 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290