เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560 - 2564
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางติดตั้งไฟกิ่งดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ขนาด 2x36 วัตต์ (สายดับ) บ้านสันสะลีก หมู่ที่ 1
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 ตำบลเม็งราย

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าซาง หมู่ 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2560
ผลการปฏิบัตตามแผน คตง.ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)

 

ผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/12 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290