เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ (โครงการติดตั้งกล้อง CCTV และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หมู่ 8 - หมู่ 12)
รายละเอียดสามารถดูได้ที่นี่
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงหวาย หมู่ 8 – สายเวียงสัก หมู่ 12 ตำบลเม็งราย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไม่น้อยกว่า 8 ชุด โดยติดตั้งกล้อง (CCTV) พร้อมอุปกรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประม

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/6 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290