เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติการตามแผน คตง. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560

 

ผลการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7

 

     ประกาศเทศบาลตำบ

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8

 

 

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 5

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560 - 2564
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางติดตั้งไฟกิ่งดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ขนาด 2x36 วัตต์ (สายดับ) บ้านสันสะลีก หมู่ที่ 1
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจรับงานจ้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 ตำบลเม็งราย

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/12 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290