เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการ สอบราคาเลขที่ 4/2558 (โครงการขุดเจาะหมู่ 3 , หมู่ 7 , หมู่ 13)
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาจำนวน 3 โครงการ (สอบราคาเลขที่ 3/2558)
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศราคากลาง สอบราคาเลขที่ 3/2558 (โครงการขุดเจาะหมู่ 13)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาด
ประกาศราคากลาง สอบราคาเลขที่ 3/2558 (โครงการขุดเจาะหมู่ 7)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาด
ประกาศราคากลาง สอบราคาเลขที่ 3/2558 (โครงการขุดเจาะหมู่ 3)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาด
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จำนวน 2 โครงการ (โครงการติดตั้งกล้อง CCTV และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หมู่ 8 - หมู่ 12)
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้าง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวคำ หมู่ 7
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวคำ หมู่ 7

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรา

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 8
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/6 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290