เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บ้านเม็งราย หมู่ที่ 10

<

ประกาศผลการเปิดซองก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย

ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย บ้านหนองบัวคำ หมู่ 7

ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย บ้านหนองบัวคำ หมู่ 7

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน มกราคม 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ประกาศผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 1

 

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/12 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290