เทศบาลตำบลเม็งราย
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,8,9 ตำบลเม็งราย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสุสานพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสา หมู่ ที่ 6

<

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ไม่ตอกเข็ม) พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการสอบราคา โครงการขุดลอกบ้านหนองบัวคำ หมู่ 7
รายละเอียดสามารถดูได้ที่นี่
ประกาศสอบราคา โครงการขุดลอกบ้านหนองบัวคำ หมู่ 7
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองบัวคำ หมู่ 7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองบัว
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาจำนวน 3 โครงการ (สอบราคาเลขที่ 4/2558) ครั้งที่ 2
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจำนวน 3 โครงการ (โครงการขุดเจาะ หมู่ 3 , หมู่ 7 , หมู่ 13 สามารถดูรายละเอียดอันเดิมได้เนื่อ
ยกเลิกการประกาศสอบราคา

ตามที่เทศบาลตำบลเม็งราย&nb

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 Next »

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290