เทศบาลตำบลเม็งราย
  ศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย
เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290