เทศบาลตำบลเม็งราย
  กิจกรรม
ร่วมมือร่วมใจกันทำ กิจกรรมโครงการเมืองสะอาด คนไทยในชาติมีสุข
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลเม็งราย ร่วมมือร่วมใจกันทำ กิจกรรมโครงการเมืองสะอาด คนไทยในชาติมีสุข big cleaning day โดยท่าน ว่าที่ ร.ท.มงคล ปานอินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลเม็งราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย นำทำความสะอาด
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2

เทศบาลตำบลเม็งราย เลขที่ 427 หมู่ 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290